Palokuntanuoret

Nurmon VPK:n nuoriso-osasto on perustettu 1956, joka oli aluksi poikaosasto. Poikaosastossa oli vain poikia. Myöhemmin osaston nimi vaihdettiin nuoriso-osastoksi, minkä jälkeen tyttöjä on ollut harrastuksessa myös mukana.

 

Tänä päivänä Nurmon VPK:n nuoriso-osastoon kuuluu noin 50 nuorta, iältään 9-16 vuotta. Nuoret on jaettu ikänsä perusteella kahteen ryhmään: 9-12 – vuotiaat sekä 13-16 – vuotiaat.

Palokuntanuorten koulutus toteutetaan pääosin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koulutussuunniltemaa mukaillen, mihin on liitetty ikäryhmästä riippuen kodin paloturvallisuutta, alkusammutusta, liikenneturvallisuutta ja oikeanlaista käyttäytymistä erilaisissa hätätilanteissa.

Palokunnan käyttämään pelastustoimen kalustoon tutustutaan perusteellisesti nuoriso-osaston vuosien aikana, jolloin luodaan vahva pohja nuoren siirtymiselle hälytysosastoon.

Palokuntanuorisotoimintaan kuuluu viikkoharjoitus lisäksi  vierailuja, retkiä, videoiltoja, talvileiri, ”yö paloasemalla” , kesäleiri sekä muita alueellisia ja valtakunallisia tapahtumia.

Lisätietoja
Nuoriso-osaston johtaja Timo Liukko, palokuntanuoret@nurmonvpk.fi

 

Thank you for your upload