Tukiosasto

VPK:n veteraaniosasto aloitti toimintansa 1988, näin myös palokuntatoiminnassa toimineille veteraaneille saatiin toimintaa tutussa ympäristössä. Vuoden 2009 Nurmon VPK:n syyskokouksessa päätettiin muuttaa osaston nimi tukiosastoksi, jolloin se palvelisi paremmin VPK:n tarpeita.

Osaston päätehtävä on nimensä mukaan tukea muiden osastojen toimintaa, etenkin hälytysosaston. Osaston toimintaan kuuluu myös yhteisen toiminnan järjestäminen, osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin,  tutustumiskäynnit, pyydettäessä pelastustoimen avustavattehtävät sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuminen kökkä- ja valistustoimintaan.

Tänä päivänä osastoon kuuluu noin 20 henkilöä.

Lisätietoja:
Tukiosaston puheenjohtaja Martti Välimaa

Thank you for your upload